Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

KLIENCI

Realizowaliśmy projekty dla: Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Imperial Tobacco Poland, Zott,  Akzo Nobel, ...

PRODUKT

Dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany klient otrzymuje właściwy produkt. I absolutnie to jest dla nas priorytetem ...

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze wdrożenia nastawione są na transfer wiedzy, a aplikacje są projektowane elastycznie ...

REKOMENDACJE

Daliśmy się poznać jako firma o profesjonalnym podejściu i rozumiejąca Państwa potrzeby. Wspólnie możemy odnieść sukces ...

Materiały promocyjne

 

Odpowiednio dobrane materiały reklamowe takie jak wizytówki, papier firmowy, ulotki, katalogi są ważnym elementem budowania „charakteru” firmy i jej produktów i usług wśród klientów. Dla współczesnego konsumenta ważne jest storytelling, czyli snucie opowieści na temat produktu i firmy. Wybór danego produktu spośród wielu innych zbliżonych cenowo i jakościowo rozwiązań opiera się już nie tylko na konkurencyjności cenowej i jakościowej, ale musi odpowiadać budowanemu wizerunkowi własnej osoby.

 

Obecnie przedmiotem marketingu staje się także sama organizacja. Należy więc definiować i uzewnętrzniać zalety, dzięki którym organizacja stanie się jedyną w swoim rodzaju.

Współczesne reklamy nie mogą ograniczać się jedynie do prezentacji szeregu zalet prezentowanych produktów. Coraz częściej opowiadają historię, skupiają się na potrzebach i marzeniach. Decyzje konsumenckie są coraz bardziej emocjonalne a mniej racjonalne. Wprowadzenie do materiałów reklamowych elementów narracji i kreacji świata konsumenta staje się coraz bardziej popularne i skuteczne. Wizualne materiały związane z produktem lub usługą powinny wzbudzać w odbiorcy pozytywne emocje i być zgodne z jego wizerunkiem własnej osoby.

 

Przygotujemy dla Państwa firmy materiały promocyjne odzwierciedlające charakter firmy oraz skutecznie informujące Państwa klientów o korzyściach wynikających ze współpracy:

wizytówki

papier firmowy

ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing sprzedaży krajowej


Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu sprzedaży krajowej:

  • redukcja kosztów operacyjnych,
  • dostępu do profesjonalnych specjalistów w dziedzinie sprzedaży,
  • możliwość skupienia się na innej kluczowej działalności, uwolnienia własnych zasobów do innych celów,
  • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
  • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
  • podziału ryzyka.

 

Oferujemy outsourcing sprzedaży krajowej Twoich produktów i usług. Outsourcing daje firmom wysoki poziom bezpieczeństwa i niższe koszty w porównaniu z własnym działem sprzedaży. Elastyczność outsourcingowych rozwiązań związana jest przede wszystkim z wykorzystaniem doświadczonym specjalistów natychmiast po skorzystaniu z oferty.

Pozycjonowanie stron www

 

Obecność na wysokich miejscach w wyszukiwarce Google jest najlepszą forma promocji w Internecie. Wykorzystanie potencjału reklamy internetowej zwiększa ilość odwiedzin Państwa strony www oraz wpływa na pozyskiwanie nowych klientów.

Najważniejsze cechy oferty:

  • elastyczność i reagowanie na potrzeby klienta
  • dzięki raportom pozycjonowania możliwe jest śledzenie pozycji strony w wyszukiwarce Google
  • wysoka skuteczność

 

Korzyści płynące z pozycjonowania strony


Dotarcie do dużej liczby potencjalnych klientów
Wysoka pozycja w wyszukiwarce Google pod słowami kluczowymi odpowiadającymi Państwa działalności sprawi, że na stronę będą odwiedzać osoby zainteresowane oferowanymi przez Państwa produktami i usługami

Wzrost sprzedaży towarów i usług

Ciekawa prezentacja Państwa oferty na stronie WWW zainteresuje klientów poszukujących w Internecie informacji o produktach i usługach. Dotarcie do dużej liczby potencjalnych klientów wpłynie na wzrost liczby zamówień.


Przewaga nad konkurencyjnymi firmami
Dzięki wysokiej pozycji wśród wyników dużej liczbie odwiedzin na stronie WWW wzrasta rozpoznawalność marki i strategiczna przewaga nad konkurentami, których strony internetowe znajdują się na dalszych pozycjach i są rzadko odwiedzane przez potencjalnych klientów.

 

 

 

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.