Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Outsourcing sprzedaży eksportowej


Nasi konsultanci są specjalistami w dziedzinie ekspansji zagranicznej. Profesjonalnie zajmiemy się sprzedażą na rynkach zagranicznych twoich produktów i usług w imieniu twojej firmy. Wejście na rynki zagraniczne nie jest łatwe, wiąże się z koniecznością poznania specyfiki danego kraju, mentalności konsumentów i partnerów biznesowych oraz obowiązujących przepisów.

Dokonanie wyboru odpowiedniej strategii związanej z wprowadzeniem produktu na rynek zagraniczny jest bardzo istotne dla przedsiębiorstwa. To właśnie strategia może decydować o powodzeniu sprzedaży nowego produktu i mieć wpływ na zyski w firmie. Kolejnym aspektem jest także marka firmy oraz sposób postrzegania produktów polskich na danym rynku zagranicznym. Firmy jeszcze niewypromowane lub posiadające słabą markę mają trudne zadanie polegające na zdobyciu zaufania potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Tworzymy strategie wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne


 

W przypadku firm, które nie rozpoczęły sprzedaży eksportowej lub prowadza ją w niewielkim stopniu, ale zamierzają rozszerzyć sowją działalność zagraniczną podejmujemy się wprowadzenia produktów i usług na nowe rynki i prowadzenia sprzedaży w imieniu klienta aż do momentu osiągnięcia poziomu przychodów, który uzasadnia stworzenie własnego działu sprzedaży eksportowej.

Tworzymy również długookresową strategię eksportową i roczne plany operacyjne.

Możemy także przejąć działalność eksportową, którą do tej pory wykonywała własny dział sprzedaży firmy, która obecnie chciałby się skupić na innej kluczowej działalności.

Korzyści  outsourcingu eksportowego:

  • Skuteczne wejście na nowe rynki   
  • profesjonalny zespół konsultantów
  • Obniżenie kosztów działalności
  • Podniesienie wysokości sprzedaży
  • Swoboda w wyborze i koncentracji na innych kluczowych dziedzinach działalności firmy 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.