Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

KLIENCI

Realizowaliśmy projekty dla: Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Imperial Tobacco Poland, Zott,  Akzo Nobel, ...

PRODUKT

Dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany klient otrzymuje właściwy produkt. I absolutnie to jest dla nas priorytetem ...

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze wdrożenia nastawione są na transfer wiedzy, a aplikacje są projektowane elastycznie ...

REKOMENDACJE

Daliśmy się poznać jako firma o profesjonalnym podejściu i rozumiejąca Państwa potrzeby. Wspólnie możemy odnieść sukces ...

Doświadczenie

 

Mobiklaster jest firmą konsultingowo – wdrożeniową, która w imieniu swoich klientów rozwija i wprowadza rozwiązania IT zorientowane na procesy biznesowe i przemysł. Realizując projekty opieramy się na standardowych narzędziach dostępnych na rynku zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo i pewność przygotowanego oprogramowania. W zależności od wymagań proponujemy naszym klientom najlepsze rozwiązania mając na uwadze wszystkie aspekty . Zajmujemy się również tworzeniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów mobilnych. Specjalizujemy się w integracji oprogramowania standardowego oraz w tworzeniu aplikacji indywidualnych dla klienta.

Posiadamy także:

Doświadczenie w zakresu doradztwa strategicznego, badań marketingowych, budowania strategii sprzedaży, rozwoju przedsiębiorstw

Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych

Doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno dla sektora MSP jak i dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowychNasze projekty realizujemy przy wykorzystaniu metody Agile Development, gdzie jako partner naszych klientów rozwijamy oprogramowanie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i integracji w środowiskach istniejących systemów. Włożyliśmy w ten sposób szczególną uwagę na towarzyszące procesów biznesowych i organizacyjnych doradztwo w zakresie optymalizacji IT.

W nowoczesnych centrach danych możemy zaoferować Państwu outsourcing rozwiązań IT zarówno software’owy jak i sprzętowy, będący efektywnym rozwiązaniem pod względem kosztów, a zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. 
W naszej organizacji największą uwagę przywiązujemy do obsługi klienta. Główną dewizą w kontaktach z Klientami jest wysokie zindywidualizowanie relacji, przez uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta, dostosowywanie do nich zarówno oferowanych rozwiązań informatycznych jak również usług maintenance, świadczonych zawsze na bardzo wysokim poziomie. Istotną cechą wszystkich, tworzonych przez nas rozwiązań jest ich elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych, a dzięki zróżnicowanej ofercie potrafimy dopasować najodpowiedniejsze rozwiązania do wymagań naszych klientów.

Nasi Konsultanci realizowali szereg wdrożeń dla klientów będących zarówno międzynarodowymi koncernami, jak i firmami lokalnymi. Realizowaliśmy projekty dla takich firm jak: Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Imperial Tobacco Poland, Zott,  Akzo Nobel, KPPD, Linde, Exxon Mobile, Reemtsma, EC Wybrzeże, PWPW S.A., Jutrzenka, Orlen, KGHM S.A., KWB Konin, Elektrownia Rybnik, Elite Cafe, ProfiM, Nowy Styl, Paradyż, Bolix, Veracomp, ARGE, Slovnaft, Cersanit i wielu innych.

 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.