Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

KLIENCI

Realizowaliśmy projekty dla: Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Imperial Tobacco Poland, Zott,  Akzo Nobel, ...

PRODUKT

Dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany klient otrzymuje właściwy produkt. I absolutnie to jest dla nas priorytetem ...

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze wdrożenia nastawione są na transfer wiedzy, a aplikacje są projektowane elastycznie ...

REKOMENDACJE

Daliśmy się poznać jako firma o profesjonalnym podejściu i rozumiejąca Państwa potrzeby. Wspólnie możemy odnieść sukces ...

SFA - system automatyzacji sprzedaży

 

Co to jest system SFA?

SFA czyli system automatyzacji sprzedaży ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie wszystkich etapów procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem aż po raportowanie i analizowanie wyników sprzedaży. System SFA jest także sposobem na śledzenie najlepiej sprzedawanych towarów, zarządzanie kontaktami oraz ewidencjonowanie historii kontaktów.

Korzyści z wdrożenia SFA

 • SFA są dla sprzedawców narzędziem umożliwiającym dostęp do informacji o sprzedaży w czasie rzeczywistym (np. dane klientów, historia kontaktów, stany magazynowe).
 • Pracownicy działu sprzedaży otrzymują narzędzie do efektywnej współpracy.
 • Kierownicy mogą podejmować decyzje zgodnie z aktualnymi i łatwo dostępnymi danymi.
 • Kadra zarządzająca może efektywniej mierzyć produktywność pracowników działu sprzedaży dzięki wykorzystaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
 • Najlepsze praktyki sprzedaży mogą być implementowane i standaryzowane w obrębie działu sprzedaży firmy.
 • Mobilne wprowadzanie danych daje oszczędność czasu pracownika terenowego oraz Gwarancja spójności danych w firmie.
 • Działający w środowisku SAP ERP
 • Szybkie wdrożenie nie wymagające nadmiernego angażowania pracowników po stronie Klienta.
 • Elastyczne mechanizmy konfiguracji systemu i możliwość rekonfiguracji po wdrożeniu.
 • Szerokie możliwości funkcjonalne:
  • rejestrowanie dnia pracy i planowanie urlopów,
  • zarządzanie danymi podstawowymi, w tym klientami, dostawcami i produktami,
  • planowanie pracy i celów sprzedażowych,
  • zarządzanie środkami trwałymi w terenie i rejestrowanie działań serwisowych, połączenie z SAP FI-AA
  • rejestrowanie działań merchandisingo-wych i sprzedażowych,
  • możliwość tworzenia zaawansowanych ankiet i formularzy przez Klienta, i rejestracja ich SAP CRM
  • łatwość tworzenia raportów w SAP BW
  • wysokie bezpieczeństwo (m.in. wielo-poziomowy system haseł, szyfrowana komunikacja).

 

Jak działa SFA?

Na poniższym schemacie przedstawiono podstawową strukturę naszego systemu SFA, przy czym:

 • SR – Przedstawiciel Handlowy,
 • RSM – Regionalny Kierownik Sprzedaży,
 • CDB – skonsolidowana baza danych,
 • ML – serwer synchronizacji,
 • LAN – sieć lokalna,
 • WAN – sieć rozległa (np. Internet, GSM).

 

Każdy z użytkowników (SR, RSM, Administrator, itd.) pracuje na lokalnej kopii danych, przy czym jego lokalna baza danych przechowuje tylko dane do których jest uprawniony. Po zarejestrowaniu nowych danych użytkownik wykonuje synchronizację, która powoduje przeniesienie danych z bazy lokalnej do bazy skonsolidowanej (centralnej) – stają się one wtedy dostępne dla pozostałych uprawnionych użytkowników systemu. SAP Netweaver umożliwia dwukierunkowy transfer danych pomiędzy systemem SFA a SAP ERP, np. zamówienia z SFA do SAP ERP, aktualne salda rozliczeń z klientami z SAP ERP do SFA.

 

Na czym działa SFA?

Aplikacja stacjonarna SFA dla administratorów i kadry zarządzającej przeznaczona jest dla komputerów klasy PC (tablet, netbook, notebook, PC, itp.) działających pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows / Android.

 

Aplikacja mobilna SFA dla terenowych sił sprzedaży może działać zarówno na urządzeniach przenośny typu PDA (Personal Digital Assistant) pracujących na platformie Microsoft Windows Mobile / Android jak i również na komputerach klasy PC.

 

 

Rozwiązania technologiczne SFA.

Korzystamy tylko ze sprawdzonych technologii informatycznych pochodzących od wiodących światowych dostawców.

 

 

 • Na naszej  technologii pracuje pracuje codziennie ponad 4000 osób.
 • Nasz rozwiązania projektowane są ze szczególnym naciskiem na obsługę firm dowolnej wielkości i zmieniających się w czasie potrzeb klientów.
 • Posiadamy doświadczony zespół konsultantów ukierunkowany na rozwiązania mobilne.
 • Zapewniamy stały rozwój naszych systemów z uwzględnieniem najnowszych technologii sprzętowych i programowych.

 

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.