Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Aplikacje mobilne

 

Obecnie dostęp do Internetu jest powszechny w telefonach komórkowych, smartfonach i tabletach. Jest to doskonała okazja do utrzymywania jeszcze bliższego kontaktu z swoimi klientami i efektywniejszej sprzedaży.


Użytkownicy urządzeń mobilnych mają możliwość korzystania z różnorodnych aplikacji pobierając płatne, jak i darmowe wersje oprogramowania. W ten sposób rynek aplikacji mobilnych rośnie w bardzo szybkim tempie. Handlowcy i przedsiębiorcy na całym świecie coraz częściej sięgają po ten sposób kontaktu z klientami lub swoimi pracownikami.


Dzięki aplikacjom mobilnym powstają nowe możliwości efektywnej reklamy i kreowania własnej marki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami oraz sprzedaży. Klient ma dostęp  do informacji o produktach i usługach w dowolnym miejscu i czasie.


Tworzymy elastyczne rozwiązania, które znacznie usprawniają działanie biznesu. Nasze aplikacje mobilne są dostosowane do specyfiki danej działalności, zindywidualizowane i otwarte na różnorodne potrzeby biznesowe.Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji mobilnych na urządzenia przenośne: telefony komórkowe, smartfony, platformy systemowe iPhone, iPod, iPad, palmtopy, konsole, oraz Google Android.


Nasze produkty cechuje wydajność, bezpieczeństwo, wygoda użytkowania i integracji. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania wspomagające sprzedaż, zarządzanie handlowcami, pracownikami, ułatwiające planowanie pracy własnej i zespołu.


Nasze aplikacje spełniają światowe standardy w zakresie funkcjonalności, wydajności, stabilności oraz możliwości integracji z systemami zewnętrznymi – np. księgowymi, logistycznymi, magazynowymi.


Oferujemy także rozwiązania klient-serwer, w których nasza aplikacja mobilna synchronizuje na bieżąco gromadzone dane biznesowe z centralną aplikacja internetową dostępną za pomocą przeglądarki internetowej.


Zamawiając naszą aplikację otrzymacie Państwo także wsparcie techniczne. W przypadku szerszego projektu oferujemy także aplikacje serwerowe i desktopowe.

 
SYSTEM GIS

 

Moduł GIS (Geografic Information System) jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej analizy danych, raportowania oraz do  optymalizacji  pracy pracowników terenowych.

 

SYSTEM SFA

 

SFA czyli system automatyzacji sprzedaży ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie wszystkich etapów procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem aż po raportowanie i analizowanie wyników sprzedaży.

System SFA jest także sposobem na śledzenie najlepiej sprzedawanych towarów, zarządzanie kontaktami oraz ewidencjonowanie historii kontaktów.

 

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.