Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

GIS - Geografic Information System

 

GIS

GIS jest narzędziem do przestrzennej analizy danych, raportowania sprzedaży i  optymalizacji  tras przedstawicieli handlowych. Jest aplikacją analityczną, opartą o geograficzną wizualizację procesów sprzedażowych, jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym wyświetlanie dowolnych raportów, których zakres ustalany jest za pomocą XML -owej definicji.

Narzędzie umożliwia korzystanie z różnych źródeł danych takich, jak mapy cyfrowe z plików zewnętrznych (warstwy niosące informacje typowo geograficzne) oraz dane z relacyjnych baz danych (informacje biznesowe).

 

DLA KOGO GIS

Jeśli masz rozbudowaną sieć sprzedaży, Twoja oferta dociera w różne rejony Polski, chcesz kontrolować zasoby handlowe, zarządzać siecią ludzi, jeśli odpowiadasz za wyniki sprzedażowe i chcesz je często analizować i prezentować w czasie spotkań strategicznych - Akqui.GIS jest narzędziem dla Ciebie.

 

NARZĘDZIE DO PRZESTRZENNEJ ANALIZY DANYCH SPRZEDAŻOWYCH

Czy wiesz jak wyglądają Twoje dane sprzedażowe na mapie? Chciałbyś je zobaczyć w zupełnie innym świetle?

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić optymalizując trasę przejazdów i strefy działania Twoich Przedstawicieli Handlowych?

GIS jest nowoczesnym oprogramowaniem, które wspomoże prace działu sprzedaży i trade marketingu w Twojej firmie.

 

PORZĄDEK W DANYCH PIERWSZYM KROKIEM DO SUKCESU

Bazy CRM/SFA wielu firm to skarbnice wiedzy. Są tam zarówno informacje transakcyjne jak i marketingowe. Często jednak trudno jest wyciągać szybkie wnioski biznesowe i strategiczne mając tak dużo danych. W GIS Twoje dane są wyczyszczone, zdeduplikowane i zgeokodowane na mapie cyfrowej, dzięki czemu ich analiza staje się szybsza, a interpretacja prosta i naturalna.

Standardowo wdrożenie rozwiązania - po konsultacjach z Klientem - rozpoczyna się od standaryzacji oraz deduplikacji danych, co jest warunkiem koniecznym do ich wizualizacji na mapie (geokodowania).  Jeśli trzeba, połączymy dane dystrybutorów (zestawienia faktur) z informacjami podawanymi przez Twoich reprezentantów. Możemy również wzbogacić Twoją bazę o unikalny zestaw danych zewnętrznych, np. ranking atrakcyjności lokalizacji.

 

ZWIĘKSZANIE WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH SPRZEDAŻY

PRZESTRZENNA ANALIZA DANYCH KLIENTA UMOŻLIWIA:

 • ocenę koncentracji punktów już obsługiwanych przez przedstawicieli handlowych;
 • wychwytywanie “białych plam” w rejonach;
 • analizę lokalizacji majątku (lodówki, meble, display’e, reklamy itp.);
 • określenie stopnia nakładania się stref pracy przedstawicieli handlowych;
 • ocenę potencjału runku na konkretny produkt;
 • analizę wielkości zamówień/sprzedaży w danym regionie, przez poszczególnych przedstawicieli handlowych i sprzedawane marki;
 • ocenę aktywności punktów obsługiwanych przez własnych Przedstawicieli i punktów dystrybutora produktów klienta;
 • rozmieszczenie kategorii punktów (np. segmentów ABC, kanałów itp.).

SZYBKIE RAPORTOWANIE WYNIKÓW SPRZEDAŻOWYCH

GIS jest też doskonałym narzędziem do raportowania. W szybki, intuicyjny sposób, można przygotować szereg szczegółowych raportów, o które poprosi nas szef, centrala firmy, które odpowiedzą na wiele pytań zadawanych przy formułowaniu strategii firmy.

PRZYKŁADOWE PYTANIA:

 • jaka jest sprzedaż produktu w danym terenie (mapa, tabela);
 • jaka jest sprzedaż produktu przez przedstawicieli handlowych;
 • jaka jest częstotliwość odwiedzin najlepszych punktów;
 • sprzedaży przez przedstawicieli handlowych w analizowanym okresie;
 • ile kilometrów przejeżdża dziennie przedstawiciel handlowy, a ile powinien przejeżdżać wg tras zoptymalizowanych przez EuroGIS;
 • jaka jest oszczędność biznesowa z optymalizacji tras przejazdów i podziału przedstawicieli przez regiony sprzedaży.

 

PRZYJAZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Przy zarządzaniu raportami sprzyja przyjazny interfejs użytkownika oparty na pasku narzędzi i wysuwanych zakładkach, oferujący wiele różnorodnych udogodnień.

SYSTEM ZARZĄDZANIA WARSTWAMI

Szeroki system zarządzania warstwami daje przede wszystkim możliwość włączania i wyłączania warstw, jak i zmiany kolejności ich wyświetlania. Kolejną z zalet systeu wartsw jest możliwość zmiany zakresu widoczności warstw przy automatycznym przełączaniu w zależności od współczynnika zoom oraz definiowanie i zarządzanie podwarstwami umożliwiającymi grupowanie, bądź zawężanie informacji niesionych przez dana warstwę raportu. Ponadto dzięki systemowi zarządzania warstwami możemy swobodnie dokonywać edycji kolorów, kształtów oraz rodzaju informacji przedstawianych na poszczególnych warstwach raportu, jak i bez problemów zarządzać etykietami.

SYSTEM WYSZUKIWANIA

System ten umożliwia w łatwy i szybki sposób wyszukiwanie elementów raportu (np. lokalizacji klienta) oparty o kreator filtru.

ZAKŁADKA Z INFORMACJAMI

Zakładka ta wyświetla informacje o wybranych (zaznaczonych) obiektach. Zakres wyświetlanych informacji zależy od definicji raportu.

ZAKŁADKA Z MAPĄ

Zakładka ta pozycjonuje aktualny widok głównego okna.

OPERACJE NA MAPACH

Interfejs umożliwia wykonywanie podstawowych operacji na mapach takich, jak: przybliżanie/oddalanie, przesuwanie widoku, zaznaczanie obiektów.

WYDRUK I ZAPIS

Przyjazny interfejs daje możliwość wydruku bądź zapisu raportu w formacie (JPG).


ZALETY APLIKACJI GIS

Zaletą aplikacji GIS jest możliwość wyświetlania dowolnych raportów zdefiniowanych w formacie xml. Użytkownik może dostosowywać wygląd poszczególnych raportów do własnych potrzeb. System umożliwia zarówno prezentację standardowych analiz opartych o predefiniowane pliki, jak i wizualizację parametrów wskazanych przez użytkownika na podstawie źródła spełniającego tylko ogólne kryteria poprawności. Oparcie definicji raportów na technologii XML zapewnia w szybki i łatwy sposób możliwość dodawania nowych raportów. Dla poszczególnych rejonów, obszarów aplikacja potrafi wyświetlać wykresy słupkowe, kołowe, oraz mapy tematyczne wizualizujące wartości sprzedaży bądź inne parametry biznesowe. Wartości dla raportów są pobierane z bazy danych wyspecyfikowanej w definicji raportu. Akqui.GIS umożliwia również tworzenie raportów punktowych umożliwiających tworzenie między innymi raportów dotyczących poszczególnych klientów. Istnieje również możliwość grupowania poszczególnych obiektów (za pomocą wygodnego mechanizmu podwarstw) na podstawie żądanych kryteriów. Wielkości punktów mogą wyrażać jeden z parametrów raportu. Poszczególne grupy można wyróżniać dowolnym kolorem. Wszystkie warstw, grup i obiekty niezaklasyfikowane, można włączyć bądź wyłączyć z raportu. Poszczególne punkty, województwa itp. są traktowane jako obiekty. Aplikacja umożliwia (poprzez intuicyjny w obsłudze kreator filtru) wyszukiwanie obiektów spełniających kryteria ustalone przez użytkownika. Dla wybranych obiektów istnieje możliwość przejrzenia informacji z nimi skojarzonych.

 

OPTYMALIZACJA TRAS PRZEJAZDÓW I PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Na życzenie klienta, akquinet eurosoft może świadczyć usługę optymalizacji tras przejazdów przedstawicieli handlowych. Dzięki tej analizie możliwe będzie m.in. ułożenie optymalnej trasy z kolejnością odwiedzanych w danym dniu punktów. Klient ma możliwość wizualizacji i modyfikacji zadanej przez system trasy, tak by uwzględnić lokalne uwarunkowania, godziny możliwych odwiedzin danego punktu sprzedaży itp. (np. wyszukiwanie najkrótszej trasy dla przedstawicieli handlowych pomiędzy wieloma punktami).

 

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Dzięki dokładnym mapom cyfrowym, zgeokodowanym danym klienta, naniesionym regionom sprzedaży z przypisanymi do nich przedstawicielami handlowymi, możliwe jest:

 • optymalizowanie podziałów istniejących regionów sprzedaży;
 • przydzielanie odpowiednich zasobów handlowych do istniejących w bazie punktów sprzedaży;
 • przydzielanie przedstawicieli handlowych do pozyskiwania nowych, atrakcyjnych punktów sprzedaży;
 • koncentrowanie działań marketingowych w regionach, które wymagają wsparcia, mają niewykorzystany potencjał;
 • optymalizacja trasy przejazdu przedstawicieli sprzedaży;
 • pokazywanie stanu udziału w rynku według kryteriów geograficznych, pomoc w porównaniu stanu firmy względem konkurencji;
 • pomoc w porównaniu sprzedaży do faktycznego potencjału rynku na bazie zgeokodowanych danych statystycznych;
 • pomoc w budowaniu optymalnych struktur sprzedaży np.: rozkład biur.

 


SYSTEM GIS

 

Moduł GIS (Geografic Information System) jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej analizy danych, raportowania oraz do  optymalizacji  pracy pracowników terenowych.

 

SYSTEM SFA

 

SFA czyli system automatyzacji sprzedaży ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie wszystkich etapów procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem aż po raportowanie i analizowanie wyników sprzedaży.

System SFA jest także sposobem na śledzenie najlepiej sprzedawanych towarów, zarządzanie kontaktami oraz ewidencjonowanie historii kontaktów.

 

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.